Klachtenafwikkeling

Als je niet tevreden bent over (een onderdeel van) onze dienstverlening, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Om een klacht in te dienen stuur je een email naar info@holmersma.nl.

Als je klacht over een rijinstructeur of kantoormedewerker gaat, zal je klacht nooit door die persoon behandeld worden. Wel zal deze persoon op de hoogte worden gebracht van de klacht en gehoord worden.

Een klacht wordt direct in behandeling genomen, en je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. De klacht zal binnen 4 weken afgehandeld worden.

Mocht er meer tijd nodig zijn om de klacht te onderzoeken, zal de klager hiervan binnen 4 weken na binnenkomst van de klacht op de hoogte worden gesteld met de reden van uitstel. Ook wordt er dan een indicatie gegeven van wanneer de klachtencommissie denkt uitsluitsel te kunnen geven.

Als er een klacht bij ons binnenkomt, zal deze eerst worden voorgelegd aan een klachtencommissie. De personen binnen deze commissie zijn D. Fokkens en A. Ras. Zij horen de betrokkenen indien dit nodig is, en nemen een beslissing over de afhandeling van de klacht. De afhandeling zal per email, binnen 4 weken na binnenkomst van de klacht, aan de klager worden meegedeeld.

Mocht de klager na de afwikkeling een beroep willen aantekenen kan dit bij een onafhankelijke derde (Mobielles te Roden). Hiervoor kan de klager een email sturen naar info@mobielles.nl, t.a.v. de heer Hilgen. Het oordeel van Mobielles is bindend. Eventuele consequenties hiervan voor Verkeersschool Holmersma zullen binnen 10 werkdagen worden afgehandeld.

Je klacht en de wijze van afwikkeling zal 6 maanden na afwikkeling bewaard blijven en ter inzage liggen voor de betrokken personen.

Vragen of afspraken maken?
Bel gerust! 0594 512278