gezondheidsverklaring & machtiging

Gezondheidsverklaring & machtiging regelen met je digid

Voordat wij een toets of examen voor je aan kunnen vragen bij het CBR, moet je ons machtigen en een gezondheidsverklaring indienen. Hiervoor ben je je DigiD nodig.

 

De gezondheidsverklaring bestaat uit een aantal vragen over je gezondheid die je naar waarheid moet beantwoorden. Daarna beoordeelt het CBR je verklaring, en als zij het goedkeuren kan de rijschool een examen voor je aanvragen. Het kan ook zijn dat het CBR extra onderzoek wil (laten) doen. Hiervan krijg je dan bericht van het CBR.

 

Voordat wij een toets, theorie- of praktijkexamen voor jou aan mogen vragen, moet je eerst onze rijschool machtigen. Hiermee geef je toestemming dat wij dit voor jou mogen regelen. Om de machtiging te kunnen doen ben je ons rijschoolnummer nodig, dit is 0080H1. Als je machtiging gelukt is krijgen wij daar als rijschool automatisch bericht van, en zullen wij de aanvraag verder afhandelen. Je krijgt een mailtje van het CBR als het examen is ingepland.

 

Regel je machtiging en gezondheidsverklaring op mijn.cbr.nl 

Vragen of afspraken maken?
Bel gerust! 0594 512278